Välkommen till Skorpeds Baptistkyrka!

Församlingsdag!Lördag 31 augusti 9.30-16.30
på Själevads Friluftcenter

Den närmaste veckan