Välkommen till Skorpeds Baptistkyrka!

Visa källbilden
Välkommen att fira påsken med oss
15-22 april

Måndag-onsdag 19.00 Passionsandakter i Skorpeds Kyrka
Skärtorsdag 19.00 Getsemanestund i Baptistkyrkan
Långfredagen 11.00 Gudstjänst i Skorpeds Kyrka
Påskdagen 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
Annandag påsk 11.00 Gudstjänst i EFS Önskan

 

Den närmaste veckan