Välkommen till Skorpeds Baptistkyrka!

Harpsjölägret 2019

Nu är anmälningen i full gång!
http://nya.skorpedsbaptistkyrka.se/verksamhet/harpsjolagret/

 

Den närmaste veckan