Välkommen till Skorpeds Baptistkyrka!

Information från Skorpeds Baptistförsamling angående risker med Coronavirus.

Med anledning av smittorisken för coronaviruset vill vi från församlingsledningen i Skorpeds Baptistkyrka ge följande information:

Vi fortsätter med våra gudstjänster och samlingar men beaktar folkhälsomyndighetens rekommendationer, våra regler kan med kort varsel ändras.

Det viktigaste är att vi alla har en god handhygien, vi uppmanar alla som kommer till kyrkan att tvätta sina händer noga med tvål och vatten eller handsprit. Innan vi fikar ska vi också tvätta händerna noga/använda handsprit!

Utöver vikten av handtvätt så vill vi belysa följande tre riskområden:

ATT HÄLSA PÅ VARANDRA
Under rådande omständigheter uppmanar vi alla att inte ta i hand eller kramas när vi ses i kyrkan. Vi hälsar med varma leenden och varma ord istället.

KYRKFIKA
För att minska på risken så vädjar vi till alla fikaansvariga att erbjuda färdiggjorda mackor samt styckebitar av det söta. Viktigt att de fikaansvariga är friska och tvättar sina händer noga.

NATTVARDSFIRANDE
Vi kommer att fira nattvard som planerat.
Nattvardstjänarna måste vara helt friska och tvätta händerna noga.
Nattvardstjänarna kommer att dela ut både bröd (lägger brödet i mottagarens hand) och vin för att minska smittorisken, vi använder särkalkar.

Den närmaste veckan

 1. Skorpedskväll – INSTÄLLT

  3 april klockan 19.00
 2. 11.00 Gudstjänst, nattvard och söndagsskola

  5 april klockan 11.00
 3. 19.00 Passionsandakt i Skorpeds Kyrka

  6 april klockan 19.00
 4. 18.30 Scouterna

  7 april klockan 18.30 - 19.30
 5. 18.30 Miniorerna

  7 april klockan 18.30 - 19.30