Exodus

Så heter gruppen för de äldre ungdomarna i Skorpeds Baptistförsamling.
Den gruppen ar vilande för tillfället. När barnen i Skorped växer upp och blir tonåringar kanske vi kan starta upp verksamheten igen. Ett böneämne.