Scouterna

Våra scouter är både ute och inne!

Vi lär oss om naturen; att ta hand om den, bygga vindskydd, knyta knopar, ta vara på oss själva och varandra och mycket, mycket annat! Vårt högkvarter är scoutbyn i Mosjö där vi är i början av terminen. När vi är ute är det viktigt med oömma kläder, bra skor, kåsa och kniv. Scoutskjorta, scarf och filt kan beställas för en kostnad av 300kr. Betalningen görs på Bg 5714-5575 och som meddelande vi betalning skriv namn, scoutskjorta och storlek.

Vi träffas tisdagar 18.30.

Var redo!
Hälsningar Scoutledarna

 

Program hösten 2019
September

3 start
10 Ute i Scoutskogen i Mosjö
17 Ute i Scoutskogen i Mosjö
24 Ute i Scoutskogen i Mosjö 

Oktober
1 Ute i Scoutskogen i Mosjö
8 Ute i Scoutskogen i Mosjö
15 Övning inför scoutinvigningen
20 Söndag kl. 11.00 Scoutinvigning
22 Kurragömma i scoutskogen i Mosjö
29 Höstlov

November
5 Pastor Ante på besök
12 Lek och fika med Miniorerna
19 Lägerkväll
26 Märkeskväll
30 Sista april 

December
3 Luciaövning
10 Luciaövning
13 Fredag kl. 19.00 Luciafest

Maria Söderlund

0702-05 65 61

Helena Broman Lindström

0706-63 54 42

Anna-Karin Åberg

0730-46 26 69

Scoutbyn i Mosjö