Historia

Skorpeds Baptistförsamling bildades 1861, dvs. endast 13 år efter den första baptistförsamlingens födelse i vårt land.

Redan 1875 var medlemsantalet 128, åren 1891 och 1902 toppar statistiken av nya medlemmar; 1891 döptes 100 personer och 1902, 105. Församlingen har genom åren i stort sett utgjort 12% av Skorpeds invånarantal. Därmed lär byn vara Sveriges mest “baptistiska” samhälle. Idag är vi drygt 80 medlemmar.

Musik:
E-team – ungdomskören från Skorped som förmedlade sång, musik, glädje och ett engagemang för andra!
Under åren 2005 och 2015 har vår kyrka haft förmånen att härbärgera en ungdomskör med namnet E-team. Ledare har varit Jerry Gyll som gjort ett enormt arbete med att skapa turnéplaner, dragit ihop övningar och letat material. Han har under åren haft god hjälp av Anna-Karin Åberg och Karin Nilsson.
2010 turnerade, sjöng och samlade vi in 140.000 kr till två brunnar på en skola i Haiti. Därefter har vi, tillsammans med hjälporganisationen Hoppets Stjärna, engagerat oss i andra byar och projekt på Haiti, ett arbete som vår kyrka har tagit över i form av Byfadderprojektet Bois Negresse.

Nu har kören tagit ett uppehåll och vi får se när den kan uppstå igen. Kören hade som måtto att försöka hjälpa människor som inte har samma förutsättningar som vi till ett bättre liv.
/Jerry Gyll

Q-ling
var en blåsorkester med komp som uttryckte en väldig glädje och rytm med sin musik.
Brasset innehöll ett tiotal musikanter med bl. a. piano, tvärflöjt och bastuba. Vi övade i kyrkan varannan vecka och medverkade i vår kyrka, främst på valborgsmässoafton och förmiddagsgudstjänster.
Numera har den tagit en paus men det kommer vara brassmusik lite nu och då framöver.
/Dirigent Lars-Erik Jonsson